Σάββατο 16 Φεβρουάριος 2019

13 εκατ. ευρώ για ερευνητικούς φορείς στην ΑΜΘ-media-2