Σάββατο 20 Ιούλιος 2019

Το Ειδικό Σχολείο της Θαλασσιάς ευχαριστεί το Δ’ ΣΣ και τον Γ. Καμπά-media-2