Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019

Την Κυριακή η ορκωμοσία Τσέπελη και νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης-media-2