Σ. Γιαννακίδης: Με 80 εκατ. ευρώ δημιουργείται Ταμείο Εγγυοδοσίας για αγροτικές επιχειρήσεις

Με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη, συστήνεται «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, με αρχικό προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ,  τα οποία θα αντληθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ τη διαχείρισή του θα έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ). […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ