Σάββατο 16 Φεβρουάριος 2019

Σωτήρια παρέμβαση του Δ’ΣΣ στα αναχώματα του Έβρου πριν τις πλημμύρες-media-2