Στην πρώτη θέση του “σχεδίου Γιούνκερ” η Ελλάδα

  Σύμφωνα με τα στοιχεία Ιουνίου, η Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση στη χρηματοδότηση ως προς το ΑΕΠ, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι πόροι που αξιοποιεί η Ελλάδα από τα πακέτο Γιούνκερ είναι 2,716 δις ευρώ,  και αναμένεται να κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια 11,531 δις ευρώ […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ