Τετάρτη 21 Αύγουστος 2019

Παραίτηση Καλιαμπάκα από το Δημ. Συμβούλιο. Ανανέωση στην παράταξη-media-2