Ο μουσικός πολιτισμός του θρακικού ελληνισμούκατά τον 19ο και 20ό αιώνα 

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 [20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης «Ο μουσικός πολιτισμός του θρακικού ελληνισμού κατά τον 19ο και 20ό αιώνα» Με τον Δρ. Αθανάσιο Τρικούπη, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο Συλλόγου Μουσικών Εκπαιδευτικών Αν. Μακεδονίας – Θράκης  «Οι γεωγραφικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της θρακικής γης επηρέασαν προφανώς την μουσική της παράδοση. Η σπάνια […]
ETIKETEΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ