Κυριακή 20 Ιανουάριος 2019

Οι εξετάσεις των γιατρών του Δ’ Σώματος Στρατού τον Οκτώβριο-media-2