“Τεράστια ερωτήματα προκύπτουν για πράξεις και παραλείψεις των διοικούντων”τιτλοφορείται η ανακοίνωση του Α. Κριτσίνη για το Δήμο Αβδήρων και την υπόθεση της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Στο Δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων στις 19/6/2019 συζητήθηκαν τα θέματα υπ. Αριθμ. 8,9,10 που αφορούσαν την υπό εκκαθάριση Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων. […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ