Ημερίδα Ανάδειξης Ερευνητικού Έργου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Tο Φοιτητικό Παράρτημα του IEEE στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. μια Ημερίδα Ανάδειξης και Παρουσίασης του Ερευνητικού Έργου των Καθηγητών του Τμήματος. Σκοπός της εν λόγω ημερίδας είναι να ενημερώσει τόσο τους φοιτητές του Τμήματος των Η.Μ.Μ.Υ. όσο και το ευρύ κοινό σχετικά […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ