Επαναλειτουργεί η επιτροπή φιλικού διακανονισμού στην Αντιπεριφερεια Ξάνθης

Γεγονός είναι πλέον η λειτουργία της επιτροπής φιλικού διακανονισμού που ήδη έχει συσταθεί στην αντιπεριφέρεια Ξάνθης και η οποία στοχεύει στην στήριξη και την προστασία των καταναλωτών έναντι κακών πρακτικών επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Με την τελευταία τροποποίηση του νόμου για την «Προστασία των Καταναλωτών» έγινε δεκτό το αίτημα που είχε υποβάλλει η Ένωση […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ