Τρίτη 22 Οκτώβριος 2019

Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΣ στη Θράκη. Είδε τα φυλάκια της 12ης Μεραρχίας-media-2