Σάββατο 16 Φεβρουάριος 2019

Εντυπωσιακή συμμετοχή στην εκδήλωση του Δ’ ΣΣ για την ανακύκλωση-media-2