Ενημέρωση του ΤΕΕ Θράκης από τον TAP

Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης στην Κομοτηνή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας του ΤΕΕ-Θράκης, ενημέρωση για την πορεία κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φ.Α. (Trans Adriatic Pipeline – TAP). Τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν • ο ΤΑΡ ως ευρωπαϊκό σκέλος του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ