Τρίτη 21 Μάιος 2019

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της ΑΜΘ-media-2