Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της ΑΜΘ-media-2