ΔΠΘ: Η εκμάθηση ποντιακών για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο

Όπως ενημερώνουνοι οι Καθηγητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Οι Διδάσκοντες Ηλίας Κ. Πετρόπουλος  και  Ιωάννα Σιταρίδου, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών του Δ.Π.Θ., έπειτα από την από 28-6-2018 σχετική απόφαση της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι έχει συμπεριλάβει στο δεύτερο έτος σπουδών του ένα νέο μάθημα με τον τίτλο «Εκμάθηση της Ποντιακής Ι & ΙΙ», […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ