Γιαννακίδης: 4,3 εκατ. ευρώ για τη μελέτη της Ανατολικής Παράκαμψης Ξάνθης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακoίνωσε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της εκπόνησης των μελετών για το οδικό τμήμα «Ανατολική Παράκαμψη Ξάνθης» του Κάθετου Άξονα «Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» προϋπολογισμού 3.452.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη του οδικού τμήματος  μήκους  6 χιλιομέτρων για τη σύνδεση […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ