Γιαννακίδης: Για τέταρτη χρονιά στις κορυφαίες θέσεις απορρόφησης του ΕΣΠΑ η Ελλάδα.

  Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι ο στόχος του έτους 2018 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ έχει καλυφθεί. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 31/12/2018, το ποσό της ενωσιακής συνδρομής για το έτος 2018 που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1.485.979.495,15 €. Η συνολική απορρόφηση […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ