Αλεξ/πολη: Ημερίδα για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Interreg

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σας προσκαλούν στην 3 η Ημερίδα παρουσίασης της 5 ης Πρόσκλησης του Προγράμματος «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ