Αίτημα του ΤΕΕ Θράκης για παράταση δηλώσεων Κτηματολογίου

Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης   Αίτημα για τη χορήγηση νέας τρίμηνης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4613/2019, προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν περαιτέρω εμπλοκές στις συναλλαγές επί των ακινήτων, αφετέρου δε να τακτοποιηθούν  οι ακίνητες περιουσίες των […]
ETIKETEΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ